Close

Ještě něco navíc

Právní servis

Prodáváte nebo kupujete nemovitost a požadujete rychlý profesionální servis a bezpečnost celého obchodu? Zajistím kompletní právní přípravu realitní transakce nebo kontrolu smluv připravených druhou stranou nebo bankou.

Smluvní dokumentace může obsahovat:

 • rezervační smlouva – dohoda o složení blokovacího depozita
 • kupní smlouva (případně budoucí kupní smlouva)
 • návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • smlouva o úschově financí (advokátní úschova, notářská úschova, vázaný účet u banky)
 • smlouva o úvěru
 • zástavní smlouva
 • návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí
 • čestné prohlášení manžela/manželky – rodinná domácnost
 • předávací protokol pro předání nemovitosti

Poprodejní servis

Tím, že je kupující zapsán jako vlastník v katastru nemovitostí (nebo jako nový člen družstva či majitel podílu ve společnosti s právem k nájmu bytu) ještě starosti nekončí.

Možná bude třeba zařídit ještě:

 • odhad ceny nemovitosti – znalecký posudek (pro finanční úřad v případě potřeby přiznání k dani z příjmu)
 • přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (od 1. 11. 2016 platí daň z nabytí nemovitých věcí kupující)
 • přiznání k dani z příjmů (v případě, že se nevztahuje na prodávajícího některá z výjimek uvedených v zákoně)
 • přiznání k dani z nemovitostí (platí ten, kdo vlastní nemovitost k 1. 1. daného roku, k dani je třeba se přihlásit)
 • přehlášení dodavatelů energií a služeb (elektřina, plyn, voda, internet…)
 • evidence nového majitele (majitele družstevního podílu) u správce nemovitosti

Další mé služby

 • realizace složitých případů (prodej bytů v majetku obchodní společnosti, prodej nemovitostí v podílovém vlastnictví, prodej nemovitostí s řešením exekucí)
 • zajištění prodeje nemovitostí v rámci ČR
 • pronájem nemovitostí
 • zastupování kupujícího
 • odhady pro dědická řízení
 • kontrola inzerce zdarma
 • fotostaging zdarma
 • homestaging
 • bezpečná úschova kupní ceny
 • profesionální fotoprezentace
 • videoprohlídky nemovitostí

Zvu vás na krátkou nezávaznou schůzku.

+420 733 73 72 73