Chci prodat — Chci koupit

Prodej nebo koupě nemovitosti je časově náročný proces. Obchodní transakce se skládá z mnoha procesních kroků a vyžaduje poměrně složité právní operace. Je zapotřebí podepsat několik smluvních dokumentů a vyřídit řadu úředních listin.

Spoluprací s profesionálním realitním makléřem můžete celý proces značně urychlit, při prodeji dosáhnout nejvyšší možné prodejní ceny a ušetřit si velké množství starostí.

Poraďte se se mnou, než začnete!  Nezávazná konzultace je ZDARMA. I když spolu třeba nebudeme spolupracovat, poradím vám, jak se vyhnout zbytečným chybám, které vás budou stát čas a peníze.

 

Chci prodat

 •  Výběr realitního makléře

Nezávislé průzkumy ukazují, že ti, kteří využijí služeb zkušených realitních makléřů, prodají svou nemovitost za vyšší cenu a v kratší době než ti, co si ji prodávají sami.

 • Prohlídka nemovitosti realitním makléřem

Prohlídka vaší nemovitosti je podmínkou pro profesionální servis. Při odhadu prodejní ceny hraje roli nejenom nemovitost jako taková (stáří, stav a vybavení), ale i okolí (občanská vybavenost, dopravní obslužnost) a aktuální nabídka nemovitostí k prodeji v dané lokalitě.

 • Příprava nemovitosti k prodeji

Ještě před tím, než nabídnete svou nemovitost k prodeji, je důležité důkladně ji připravit a co nejvíce zvýšit její atraktivitu. Rád vám poradím důležité tipy a doporučím nebo zajistím specialistu, který se o toto může postarat za vás. Nemovitost by měla působit čistě a neosobně, aby umožnila zájemci vlastní představy o možné budoucím využití či zařízení. Zahrady u rodinných domů by měly být udržované. Při fotografování nemovitosti pro marketingové účely doporučuji odstranit osobní předměty či rodinné fotografie.
Zákon č. 318/2012 Sb. vyžaduje, aby prodávající před prodejem zajistil průkaz energetické náročnosti budovy. Nedodržení tohoto zákona podléhá peněžité sankci až 100 000 Kč. Tuto službu vám samozřejmě zprostředkuji.

 • Uzavření zprostředkovatelské smlouvy

Nejprve vás pečlivě seznámím s podmínkami spolupráce. Jakmile se domluvíme, uzavřeme spolu zprostředkovatelskou smlouvu. Ta zajišťuje serióznost průběhu obchodní transakce, obsahuje dohodnuté podmínky a zakládá oprávnění makléře nemovitost nabízet a jednat se zájemci.

 • Zpracování prodejní prezentace vaší nemovitosti

Zpracuje profesionální prezentaci vaší nemovitosti pro její marketing a pro jednání se zájemci. Prodejní prezentace obsahuje veškeré obecné, ale i technické informace o vaší nemovitosti, fotodokumentaci, půdorysy a další případné dokumenty či informace.

 • Zalistování vaší nemovitosti do systému

Do 24 hodin od podepsání smlouvy o zastoupení je vaše nemovitost vložena do interního systému RE/MAX a následně pak exportována na všechny významné realitní servery. V momentě, kdy je vaše nemovitost vložena do systému, začne se párovat se všemi odpovídajícími poptávkami z celé sítě RE/MAX a její nabídka je odesílána všem potenciálním zájemcům prostřednictvím e-mailu.

 • Marketing nemovitosti

Důležitou součástí prodejního plánu je na míru sestavená inzerce vaší nemovitosti. Čím méně typizovaná nemovitost, tím rozličnější mohou být marketingové aktivity.

 • Prohlídky vaší nemovitosti

Dopředu vyberu pouze vhodné zájemce o prohlídku nemovitosti na základě jejich kritérií a finančních možností. Tím šetřím váš čas i soukromí.

 • Rezervační smlouva (Dohoda o složení blokovacího depozita)

V případě, že se zájemce za dohodnutých podmínek rozhodne pro koupi vaší nemovitosti, uzavírá s ním vaše realitní kancelář rezervační smlouvu (dohodu o složení blokovacího depozita). Na jejím základě klient skládá rezervační poplatek (blokovací depozitum). Nemovitost je tak pro zájemce rezervována a smluvní strany mají čas na přípravu Kupní smlouvy a případně na vyřízení financování. RE/MAX nabízí kupujícímu bezplatnou službu RE/MAX Hypotéka, což může rovněž ovlivnit rychlost prodeje ve váš prospěch.

 • Kupní smlouva / Kupní smlouva o převodu vlastnictví jednotky / Dohoda o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu

Smlouva, na základě které dochází k převodu vlastnictví z prodávajícího na kupujícího. K přechodu vlastnického práva dochází zápisem do Katastru nemovitostí, k převodu družstevního podílu dochází okamžikem doručení Dohody o převodu orgánu bytového družstva.

 • Prodej

Smluvní strany podepíší všechny potřebné smlouvy, pak zajistím podání na Katastrální úřad, nebo jejich předložení družstvu. Uschovateli předloží potřebné dokumenty (originální výpis LV), na základě kterého je vám uvolněna kupní cena.

 • Předání nemovitosti

Při předání nemovitosti musí prodávající zaplatit Daň z nabytí nemovitých věcí, která činí 4% z kupní ceny (nebo ze 75% srovnávací daňové hodnoty podle toho, která je vyšší). Vzhledem k tomu, že kupující je v některých případech podle zákona ručitelem a v případě neuhrazení by tedy Finanční úřad mohl daň vymáhat po něm, nechává se v těchto případech odpovídající část kupní ceny v úschově, ze které je odeslána přímo na účet Finančního úřadu. Pokud prodávající vlastní nemovitost po dobu kratší než 5 let, musí zaplatit také daň z příjmu. Otázku daní je třeba řešit již před započetím prodeje, mohu doporučit či zajistit konzultaci s daňovým poradcem.

 • Daňové přiznání

Daňové přiznání k Dani z nabytí nemovitých věcí je nutné předložit daňovému úřadu do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do Katastru nemovitostí.

Povinnými přílohami jsou:

písemnost potvrzující nabytí vlastnického práva k nemovité věci
písemnost potvrzující nebo osvědčující zvláštní cenu nebo znalecký posudek
přílohy daňového přiznání postačí přiložit v prosté kopii v listinné nebo elektronické podobě

Chci koupit

Koupě nemovitosti je časově náročný proces, který vyžaduje poměrně složité právní operace. Je zapotřebí podepsat několik smluvních dokumentů a vyřídit řadu úředních listin.

Spoluprací s profesionálním realitním makléřem můžete celý proces značně urychlit a ušetřit si velké množství starostí i nervů.

Obvyklý postup při koupi nemovitosti:

 • Spolupráce s realitním makléřem

Pomohu vám s výběrem nemovitosti tak, aby cena i kvalita odpovídala aktuální situaci na trhu a zároveň splňovala vaše požadavky. Zajistím prohlídky nemovitosti, za pomoci právního oddělení společnosti RE/MAX zkontroluji veškeré smluvní dokumenty a asistuji při prohlídkách nebo převzetí nemovitosti. Vždy maximálně hájím vaše zájmy.

 • Výběr nemovitosti

Zadám vaše požadavky do systému RE/MAX. Díky tomu je poptávka každý den párována s aktuální nabídkou a vyhovující nemovitosti obdržíte e-mailem. Z nich si vyberete tu, která maximálně splňuje vaše požadavky a vyhovuje vašim finančním možnostem. Doporučuji nechat si prohlédnout kupovanou nemovitost technickou inspekcí nemovitostí. Její technici zjistí skutečný stav nemovitosti a významně se sníží riziko výskytu skrytých i zjevných vad. Vyhnete se tak budoucím nepříjemnostem při reklamacích. Tuto službu vám pomůžu zajistit.

 • Rezervační smlouva (Dohoda o složení blokovacího depozita)

V případě vážného zájmu o nemovitost podepíšete tzv. rezervační smlouvu. Ta vám zajišťuje rezervování vybrané nemovitosti do doby, než se podepíše kupní smlouva. Velmi důležitou roli hraje rezervační smlouva při financování nemovitosti pomocí hypotečního úvěru, máte jistotu, že můžete pokračovat v jednání s bankou a prodávající mezitím neprodá nemovitost jinému zájemci.

 • Zaplacení rezervačního poplatku (blokovacího depozita)

Rezervační poplatek je důkazem vašeho vážného zájmu o nemovitost a je započítán do kupní ceny. Ode dne složení blokovacího depozita je pro vás vybraná nemovitost závazně rezervována a není možné ji nabízet dalšímu zájemci.

 • Smluvní dokumentace

Po podpisu rezervační smlouvy vytvoří právníci smluvní dokumentaci, která je vytvořena speciálně pro každý obchodní případ. Jedná se především o kupní smlouvu, smlouvu o advokátní úschově a návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Někdy se uzavírá i smlouva o smlouvě budoucí kupní v případech, kdy prodávající i kupující mají zájem kupní smlouvu uzavřít, ale z určitých důvodů to zatím není možné.

 • Financování nemovitosti

V případě, že nemovitosti financujete prostřednictvím hypotéky, případně bankovním úvěrem, bude vaše banka požadovat zřízení zástavního práva na nemovitost ve svůj prospěch. Zástavní právo obvykle zřizuje majitel nemovitosti a vzniká zápisem do Katastru nemovitostí. Rád pomohu zajistit financování nemovitosti prostřednictvím RE/MAX Hypotéky. Pokud si vyberete družstevní byt, pak vám banka půjčí pouze v případě, že bude do jednoho roku převeden do osobního vlastnictví a nebo v případě, že zajistíte ručení jinou nemovitostí.

 • Kupní smlouva / Kupní smlouva o převodu vlastnictví jednotky / Dohoda o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu

Na základě těchto smluv přechází vlastnictví nemovitosti z prodávajících na kupujícího. K přechodu vlastnického práva dochází zápisem do Katastru nemovitostí, převod družstevního podílu nastává okamžikem doručení dohody o převodu bytovému družstvu.

 • Úschova kupní ceny

Úschovou kupní ceny se předchází nepříjemným situacím. Běžnou praxí je složení kupní ceny po odečtení již uhrazeného rezervačního poplatku do úschovy nezávislé třetí osoby nebo instituce (úschova advokátní, notářská, bankovní). Ta vyplatí kupní cenu prodávajícímu tak, jak je dohodnuto v Kupní smlouvě, ale obvykle po převedení nemovitosti v Katastru nemovitostí z prodávajícího na kupujícího na základě předložení uschovateli originálního Listu vlastnictví. Obvykle je rovněž z kupní ceny v úschově odečtena částka ve výši 4 % na úhradu Daně z nabytí nemovitých věcí.

 • Návrh na vklad do Katastru nemovitostí

Návrh na vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí je nutné provést vždy, když dochází ke změně majitele zapsaného v Listu vlastnictví. Změna vlastnictví v Katastru nemovitostí se neprovádí u družstevních bytů, u kterých toto ošetřuje Dohoda o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu a její doručení bytovému družstvu.

 • Převzetí nemovitosti

Nezapomeňte, že je nemovitost při převodu na vás nepojištěna. Váš realitní makléř vám může zajistit zvýhodněné pojištění přes doporučené RE/MAX dodavatele.

 • Pronájem nemovitosti

V případě, že jste nemovitost kupovali jako investici, rád vám ji pomůžu pronajmout. Díky profesionální prezentaci a fungující spolupráci kanceláří sítě RE/MAX pronajmu vaši nemovitost rychle a za lepší cenu, než když ji majitel nabízí sám.