Close

Od 1. 1. 2018 opět vstupuje v platnost předkupní právo pro spoluvlastníky nemovitosti.

Vlastníte byt, který má parkovací stání? A uvažujete o prodeji? Možná jste již slyšeli o znovuzavedení předkupního práva.

Od 1. 1. 2018 opět vstupuje v platnost předkupní právo pro spoluvlastníky nemovitosti. Tato úprava se prodávajících dotkne především u domů, kde se s bytem prodává i parkovací stání (podíl na společné části – garáži). Od ledna bude potřeba opět nejdříve nabídnout podíl spoluvlastníkům.

Při porušení předkupního práva se může spoluvlastník, jehož předkupní právo bylo porušeno, domáhat na nabyvateli spoluvlastnického podílu, aby mu podíl nabídl ke koupi za stejných podmínek, za jakých jej nabyl od původního spoluvlastníka. Pokud tak nabyvatel neučiní, lze tuto povinnost vynucovat i soudní cestou.

Předkupní právo se týká jak úplatných, tak bezúplatných převodů. Jedinou výjimkou je převod na osobu blízkou.

Pokud uvažujete prodat takovou nemovitost, udělejte vše pro to, aby se zrealizovala do konce roku 2017, jinak je potřeba počítat se zvýšenou administrativní zátěží. Nabídku předkupního práva musí prodávající oficiálně předložit všem spoluvlastníkům a ti pak mají 2 měsíce na vyjádření.

V případě dotazů jsem k dispozici!

Máte otázky, potřebujete radu? Zavolejte mi +420 733 73 72 73, nebo pište na jan.humhal@re-max.cz.

Chcete znát cenu?

Nechte si ode mne udělat odhad nemovitosti zdarma.