Certifikovaný realitní makléř pro Prahu a Středočeský kraj.

Aukce nemovitosti

Prodat za maximum v krátkém čase

Prodej nemovitosti formou soutěže o nejlepší nabídku (někdy také nazýváme aukcí nebo prodejem s pozitivní licitací) je vyzkoušený a osvědčený způsob, který nám pomáhá prodat za maximální možnou cenu v krátkém čase. Velmi často dochází k výraznému navýšení startovní inzerované ceny.

Prověřená strategie

Prodej bytu v ulici Zborovská, Praha
Prodej bytu Praha

Skoro každý prodávající chce prodat nemovitost za co nejvyšší cenu. Soutěž o nejlepší nabídku je prodejní strategie, která pomáhá prodat nemovitost za maximální cenu a přitom v relativně krátké době. Tento způsob prodeje je běžný v zemích s velmi rozvinutým a kultivovaným realitním trhem, jako je např. Kanada, USA, Švédsko.

Skvělých výsledků dosahujeme díky aktuálnímu nastavení trhu v ČR. Velká poptávka po bytech, zejména v Praze a dalších velkých městech tlačí na růst cen a umožňuje tímto způsobem získat ty nejlepší podmínky pro prodávajícího.

Když prodáte svou nemovitost v aukci s námi, zbyde vám i po odečtení naší provize více peněz, než když si nemovitost prodáte sami svépomocí.

Aukce je pro každého

Aukcí je možné prodávat skoro všechny druhy nemovitostí. Vždy záleží na lokalitě, stavu prodávané nemovitosti a její atraktivitě, na nastavení prodejní ceny a na požadované rychlosti realizace. Každou nemovitost posuzujeme individuálně a následně můžeme doporučit ideální variantu prodeje.

Od přípravy po prodej

1. Příprava nemovitosti

Prodávanou nemovitost upravíme tak, aby byla pro zájemce atraktivní. Někdy je stav již perfektní, jindy zařizujeme vyklizení stávajícího nábytku a nepotřebných věcí, zajistíme drobné opravy, výmalbu, kompletní výměnu osvětlení nebo pouze žárovek a závěrečný úklid. Nemovitost je přesně zaměřena digitálním metrem. Zajistíme energetický štítek od majitele objektu nebo jeho vytvoření.

2. Příprava prezentace

Následuje photostaging nebo homestaging. Zkušená bytová designérka přiveze nábytek i dekorace a vše naaranžuje pro focení a natáčení videoprohlídky. Fotograf pak vytvoří profesionální fotografie a případně i videoprohlídku. Dále jsou připraveny webové prezentace, podklady pro online marketing – bannery pro PPC kampaně, 2D nebo 3D plánky a další potřebné podklady pro perfektní propagaci.

3. Propagace

Když je prezentace připravená, začíná promyšlená propagace nemovitosti pomocí našeho unikátního marketingového plánu. Potřebný čas je předem přesně stanoven a vše probíhá podle nastaveného plánu.

4. Prohlídky se zájemci

Díky komplexnímu marketingovému plánu oslovíme velký počet zájemců o koupi. Každého zájemce před prohlídkou prověřujeme a majitele o všem informujeme. Prohlídky probíhají v rámci dnů otevřených dveří – tedy pouze v předem určených a s majitelem nemovitosti domluvených termínech. Tato forma prodeje je vhodná zejména pro nemovitosti, v nichž majitel aktuálně bydlí. Takto minimalizujeme čas nutný na přípravu nemovitosti a následné prohlídky.

5. Vyhodnocení aukce

Po absolvování prohlídek jsou všichni vážní zájemci požádáni o předložení závazné nabídky na koupi bytu. Forma způsobu doručení nabídek je předem dána. Možností je elektronické odeslání nabídky přes speciální webový formulář, odeslání e-mailem, poštou nebo osobní předání příslušnému makléři. Výběr způsobu doručení nabídky je individuální podle typu nemovitosti a preferencí prodávajícího. Prodávající obdrží všechny nabídky a vybere si tu, která mu nejlépe vyhovuje. Většinou je rozhodující výše prodejní ceny, ale je možné stanovit i jiná kritéria.

6. Realizace

Následně se spojíme se zájemcem, který předložil nejlepší nabídku, a domluvíme podpis všech potřebných smluv pro rychlý a bezpečný převod nemovitosti i financí.

Smlouvy a finance

Prodej bytu v ulici Rychtářská, Praha
Prodej bytu Praha

Nejprve podepisujeme rezervační smlouvu. Po zaplacení rezervačního poplatku předáme podklady právníkům, kteří vytvoří smluvní dokumentaci pro daný obchodní případ (kupní smlouva, smlouva o úschově, návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí atd.).

Pak je čas na vyřízení hypotečního úvěru kupujícího (financuje-li nemovitost pomocí úvěru), kontrolu smluvní dokumentace a následný podpis smluv včetně ověření podpisů.

Spolu s vyhotovenou smluvní dokumentací se podepisuje případně i zástavní smlouva a návrh na vklad zástavního práva do KN.

Po podepsání smluv je zajištěna bezpečná úschova finančních prostředků a po složení financí kupujícího je proveden návrh na vklad vlastnického práva do KN v případě nemovitosti v osobním vlastnictví nebo oznámení o převodu bytovému družstvu v případě prodeje nemovitosti ve vlastnictví družstevním.

Prodej bytu v ulici Rychtářská, Praha
Prodej bytu Praha

Aukce je výhodná

  • díky správně nastavené ceně reaguje velký počet zájemců
  • nemovitost je pro zájemce atraktivní
  • postup aukce je pečlivě naplánovaný a připravený – rychlá realizace
  • prodávající má jistotu prodeje za maximální možnou cenu
  • získaná cena je vyšší než při standardním prodeji

Bezkonkurenční výhody aukce podrobně

Vyšší dosažená cena

Správně připravená aukce nemovitosti patří k nejlepším způsobům, jak dosáhnout maximální možnou cenu při prodeji nemovitosti

Transparentnost

Aukce má předem daná pravidla a časový rámec, přísně dbáme na dodržování stanovených pravidel. Makléř zastupuje prodávajícího a hájí jeho zájmy. Makléř nikdy nesděluje zájemcům informace o ostatních nabídkách.

Párování nabídek s poptávkami v databázi RE/MAX

Díky spolupráci makléřů v síti RE/MAX se nabídka páruje se všemi poptávkami. Aktuálně má RE/MAX cca 1200 makléřů, kteří mohou vzít své poptávající prověřené klienty na den otevřených dveří.

Oslovení aktivních makléřů mimo RE/MAX

Pro maximální propagaci oslovujeme aktivní makléře z ostatních RK a zveme je na dny otevřených dveří, prodávající tak nepřichází o kupující, kterého zastupuje makléř mimo RE/MAX.

Flexibilita

Prodej bytu v ulici Mattioliho, Praha
Prodej bytu Praha

Prodávající si určí, co je pro něj při prodeji důležité a nastaví si podle toho priority již před začátkem prodeje. Nejčastější kritéria jsou:

  • nabízená kupní cena
  • způsob úhrady kupní ceny
  • termín úhrady kupní ceny
  • důvěryhodnost a etické jednání
  • ostatní priority prodávajícího

Vyhodnocení

Je zachováno právo prodávajícího nezvolit žádnou z nabídek v případě, že neodpovídají jeho představám.

Aukce není dražba

Prodej neprobíhá jako dražba ve smyslu zákona o veřejných dražbách. č. 26/2000 Sb., kde probíhá změna vlastnického práva k nemovitosti dle zákona o dražbách na základě příklepu licitátora. Dražba je relativně složitá, vybírá se dražební jistota a vyhrává ten, kdo nabídne nejvyšší cenu. Z těchto důvodů se mnoho kupujících nákupu v dražbě bojí. Při dražbě je velmi složité financovat nákup pomocí hypotečního úvěru.

Prodej nemovitosti formou soutěže o nejlepší nabídku je vlastně zjednodušená jednokolová aukce, kde není třeba skládat aukční jistotu. Aukce se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Prodej je jednoduchý a po skončení aukce dojde na základě dohody prodávajícího a kupujícího k uzavření rezervační smlouvy a následně pak kupní smlouvy.