Certifikovaný realitní makléř pro Prahu a Středočeský kraj.

Daňové přiznání k dani z nemovitosti

Ilustrativní obrázek

Daň z nemovitosti – daňové přiznání

Nevíte, jak na daňové přiznání k dani z nemovitých věcí? Rád Vám s tím poradím. V tomto článku najdete nejdůležitější informace k podání daňového přiznání. Přiznání k dani z nemovitých věcí je povinné pro ty, kteří získali vlastnictví nemovitosti v předchozím roce. To platí i v případě, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy a následnému vkladu vlastnického práva na Katastrálním úřadu.

Dokdy je nutné podat daňové přiznání?

Podle zákona o dani z nemovitých věcí je nutné podat daňové přiznání do 31. ledna zdaňovacího období.

Způsoby přípravy a odeslání:

Klient, který chce podat daňové přiznání má tři možnosti, jak tak učinit.

  1. Pomocí elektronického formuláře přes portál finanční správy (www.mojedane.cz). Tento způsob doporučuji. Potřebný formulář je uveden na stránkách finanční správy pod názvem Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí- od roku 2017 do roku 2023. Vyplnit a následně odeslat lze přímo na stránkách finanční správy.
  2. Ruční vyplnění a odeslání poštou nebo osobně na finanční úřad.
  3. Máte-li datovou schránku, můžete daňové přiznání poslat datovou zprávou. V elektronické podobě je ve formátu PDF k dispozici ke stažení na internetových stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz) v nabídce Daňové tiskopisy. Přímý odkaz je následující: https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

Adresu nemovitosti určuje místně příslušný finanční úřad, ne adresu trvalého bydliště. Jednou z výhod elektronického podání je, že umožňuje snadnější opravy chyb a tudíž vy jakožto klient nemusíte platit poštovné a přiznání máte zdarma.

Splatnost daně z nemovitých věcí:

Splatnost daně se řídí zákonem a závisí na druhu poplatníka. V případě roční daně do 5000 Kč je splatnost do 31. května.

Povinnost odhlásit se z daně z nemovitých věcí

Podle § 13a odst. 9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, je stanoveno:

Když dojde ke změně vlastnických nebo jiných práv k nemovitým věcem, které podléhají dani z nemovitých věcí, a tím ztratíte postavení poplatníka daně, jste povinni tuto skutečnost oznámit správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období.

Jak se odhlásit z daně z nemovitostí

Zákon nestanovuje konkrétní formu podání pro odhlášení, ani nebyl vydán speciální formulář. Nicméně, existují několik způsobů, jak tuto skutečnost sdělit místně příslušnému správci daně:

  1. Elektronicky na portálu Finanční správy: Na portálu Finanční správy Mojedane.cz v sekci „Elektronická podání pro finanční zprávu“ vyplňte formulář obecné písemnosti. Zde uveďte, že se odhlašujete z daně z nemovitých věcí a specifikujte nemovitosti, které již nevlastníte. Formulář můžete odeslat přímo z portálu Finanční správy a ověření probíhá přes Datovou schránku nebo identitu občana.
  2. Dopisem: Jestliže preferujete tradiční formu komunikace, můžete poslat dopis, ve kterém jednoznačně uvedete, že již nejste poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Tyto postupy vám umožní řádně splnit povinnost odhlásit se z daně z nemovitých věcí a udržet vaše daňové záležitosti v souladu se zákonem.

Chystáte se prodat nebo koupit nemovitost? Využijte možnosti bezplatné konzultace nebo si nechte vytvořit odhady ceny nemovitosti zdarma. Kontaktujte mě na e-mailu jan.humhal@re-max.cz nebo telefonu 733 73 72 73.